Управа - рачуноводство

Директор

Татјана Бакоч
О11/ 2106 586
060 5070041
esnadadimic@yahoo.com

Рачуноводство

Драгица Добрашиновић
Шеф рачуноводства
011 2193 092
racunovodstvoesnadadimic@yahoo.com

Славица Сремчевић
Финансијско административни радник
011 2193 982

Секретар

Душица Ружић
011/2190 386
esnadadimic@yahoo.com

Библиотекар

Славица Петровић
011 3164 601
petrovicslavica011@gmail.com

Психолог

Весна Маран
011/4029 583
vesnamaran@gmail.com

Помоћно особље

Домар

Горан Тодоровић

Спремачице

Радованка Сенић
Зорица Јевтић
Љубица Митић
Јасмина Блажић
Снежана Сотиров
www.000webhost.com