Ученичка страна - Секције

ДРАМСКА СЕКЦИЈА – проф. Душанка Павловић

Креативни драмски процес је секција која окупља ученике заинтересоване за креативно и активно бављење свим питањима у заједници. Циљ рада је упознавање сопственог бића, развој емпатије у заједници, трагање за различитим решењима проблема и формирање критичког мишљења. Драмске методе су средство игре која ученике ослобађа предрасуда и стереотипа и подстиче изражавање сопственог става. Полазиште је у личним материјалима, књижевним делима и ситуацијама из свакодневног живота.


У оквиру секције организују се заједнички одласци на позоришне представе и разговори после погледаних представа. Ученици се посебно упознају са фестивалом Битеф Полифонија који се организује у другој половини септембра. Чланови секције су 8. и 9. новембра 2018. године присуствовали фестивалу „Културица“ у организацији Центра за развој идеја. Изведене су три представе ученика београдских гимназија, као и три представе аматерских позоришта. Овакви догађаји увек мотивишу ученике да и сами раде на стварању комада који би био изведен пред публиком.


У децембру смо започели заједничко читање драме „Драги тата“ Милене Богавац. Рад на тексту биће настављен у другом полугодишту.


Део активности секције обухвата и припрему одговарајућих садржаја за школске приредбе и представе. За приредбу поводом Дана школе припремљен је одломак из комедије „Тврдица“ Јована Стерије Поповића. Ученик Душко Дејановић IV-2 је уверљиво савладао захтеван текст и дочарао лик Кир Јање.


За светосавску приредбу чланови секције су припремили одломке из Вуковог Рјечника из 1818. године чиме смо се још једном осврнули на велики јубилеј у 2018. години 200 година првог српског речника, савременог српског језика и писмености. Такође, пружена је помоћ и дата подршка свим учесницима у школским приредбама.
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – проф. Снежана Обрадовић

Литерарна секција „Сремац“ је формирана почетком школске године углавном од нових чланова из трећег разреда. У септембру је изабрана ученица – координатор и усвојен овогодишњи план и програм рада рада, који је за сада успешно реализован кроз 16 одржаних састанака. Договор о начину рада такође је подразумевао најбољи термин за састанке секције, што је ове године објављено на огласној табли школе, али и на страници "И после српског, српски!" на којој се већ две године успешно прате све ваннаставне активности Литерарне секције „Сремац“ и догађаји везани за културу и литературу уопште.


Састанци су се углавном одвијали понедељком у међусмени, а у случају других активности дани су били прилагођени догађајима. Нови чланови „Сремца“ упознали су се најпре са награђеним радовима чланова из претходне школске године и из збирке „Благородна лоза“, а затим са теоријом стила и креативног процеса („Стилске вежбе“ Рејмона Кеноа, теорија креативног писања, кратке приче, легенде и анегдоте у теорији врста). Успешно су организовани традиционални конкурси за Дан школе и Светог Саву, чији су резултати објављени на огласној табли школе и поменутој Фејсбук страници, а награде додељене на приредбама.


Важни догађаји у раду секције су и посета Вуковој задужбини на позив Вуковог читалишта у време Дана европске баштине и књижевни сусрет са Светланом Томић, чија је књига о Мини Караџић подстакла разговор о улози Вукове кћерке у чувању и превођењу Вукових дела са српског на немачки језик, као и њене књижевне и уметничке улоге у бечком и српском грађанском друштву у Вуковој кући и након удаје за Алексу Вукомановића.


Други догађај је везан за посету 63. Међународном сајму књига и одлазак на књижевну радионицу о споменару Мине Караџић. - Током првог полугодишта послати су поетски и прозни радови ученика на неке литерарне конкурсе и фестивале, а резултати се очекују у фебруару и марту. Сакупљање и објављивање збирке награђених литерарних радова планира се до краја календарске 2019. године.УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА - ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ПРОГРАМ ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ У СРБИЈИ) У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Ученици су учествовали на радионицама на МЕФ факултету у оквиру Лиге знања у три круга. Такође су се такмичили на факултету Сингидунум, као и такмичењу Пословни изазов у организацији ДМуС. Учешће на овим догађајима је подразумевало предходну припрему и стицање вештина из области предузетништва, израде бизнис планова, информатике, комуникације, презентације.Ове године рад секције се базира на развијању каријерног усмеравања код ученика и стицању вештина из те области, па су све активности рада секције биле усмерене у том правцу.


Урађена је и презентација програма ДМуС за ученике који нису упознати са радом овог међународног програма. Одржавани су састаци по потреби а у складу са тајмингом њихових такмичења, као и припрема и рад у оквиру Ученичке компаније која је регистрована, и која тек треба да да свој максимум за предстојеће такмичење које ће се одржати у марту ове године.


Проф. Наташа Петровић, Радмила Николић, Јелена Кнежевић, Марија Митић-Ритан


Ученичка компанија
1. Учешће на такмичењима (в. Такмичења)
2. „Европска школа дебате“, Информациони центар Европске уније и Отворена комуникација, пета генерација полазника и полазница.
3. Пројекат „Велики економисти“ (Адам Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс, Џон Мајнард Кејнз), израда серије цртежа. Планира се изложба радова. Радови би трајно били постављени у просторији намењеној за Удружење ученика Мисли плаво, мисли зелено односно StartUp центар).
4. Пројекат Организовање StartUp центра у школи
5. Ученичко удружење Мисли плаво, мисли зелено наставља са радом и полако се припрема за прославу десетогодишњице оснивања (основано 2010.г.) Изашао је седми број магазина Одрживо напред поводом презентације Удружења на Benefits for People - European Training Foundation 2019.


Проф. Вукашин ВасићСЕКЦИЈА ИНФОРМАТИКЕ – проф. Радмила Николић

Рад информатичке секције организован је по хибридном моделу, уживо и онлајн, коришћењем виртуелне учионице на гугл сервису. Ученици су се упознали са могућностима различитих програма и сервиса на интернету, креирали помоћу њих разновсне садржаје у складу са интересовањима. Кроз практичан рад ученици су допунили и надоградили знања која су стекли из ове области на редовним часовима информатике. Посебна пажња је посвећена приватности и безбедности на интернету.Кошаркашка секција – проф. Предраг Шеварлић

Увежбавање основних елемената технике, групне и екипне тактике.


Проф. Предраг Шеварлић


www.000webhost.com