Наставници

Јубиларни извештај 2013-2018

Кликни за преузимање

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Редни број Презиме и име Завршена школа
1. Обрадовић Снежана Филолошки факултет (Српски језик)
2. Павловић Душанка Филолошки факултет (Српски језик)
3. Јована Станковић Филолошки факултет (Српски језик)
4. Поповић Бранка Филолошки факултет (Енглески језик)
5. Стојановић Татјана Филолошки факултет (Енглески језик)
6. Јелена Младеновић Филолошки факултет (Енглески језик)
7. Ваван Душан 40% ПМФ (Географија)
8. Славуљ Драгана Филозофски факултет (Историја)
9. Лекић Марко 20% Факултет за физичко васпитање
10. Шеварлић Предраг Факултет за физичко васпитање
11. Јанковић Јелина ПМФ (Математика)
12. Ђорђевић Татјана ПМФ (Математика)
13. Митић – Ритан Марија ПМФ (Математика)
14. Ђурић Виолета ПМФ (Биолошки факултет)
15. Лазић Славица 40% ПМФ (Хемијски факултет)
16. Николић Радмила ПМФ (Математика)
17. Маринковић Дубравка Економски факултет
18. Васић Вукашин Економски факултет
19. Станкић Миланка Економски факултет
20. Јакшић Светлана Економски факултет
21. Живић Љиљана Економски факултет
22. Петровић Оливера Економски факултет
23. Комненић Весна Економски факултет
24. Ђорђић Наташа Економски факултет
25. Познанић Љупка Економски факултет
26. Митровић Драгица Економски факултет
27. Ђорђевић Ружица Економски факултет
28. Радоњић Марија Економски факултет
29. Дракула Јованка Економски факултет
30. Перовић Александра Економски факултет
31. Метановић Вилнеса Економски факултет
32. Андрејевић Ирена Економски факултет
33. Петровић Наташа Економски факултет
34. Кнежевић Јелена Економски факултет
35. Богдановић Шутковић Виолета Филозофски факултет (Социологија)
36. Исаиловић Слађана Филозофски факултет (Социологија)
37. Арсић Милијана Факултет политичких наука
38. Миленковић Мирјана Факултет организационих наука
39. Плеше Грозда Правни факултет
40. Белојица Миљан Теолошки факултет
41. Бакајлић Петар Теолошки факултет
42. Гавриловић Бане Факултет ликовних уметности
43. Зајц Сандра Факултет за физичко васпитање

Одељенске старешине у школској 2018/2019. години

Одељење Име и презиме одељењског старешине
I/1 Наташа Ђорђић
I/2 Јелина Јанковић
I/3 Светлана Јакшић
I/4 Љупка Познанић
II/1 Ружица Ђорђевић
II/2 Марија Митић-Ритан
II/3 Вилнеса Метановић
II/4 Драгица Митровић
III/1 Снежана Обрадовић
III/2 Татјана Стојановић
III/3 Марија Радонић
III/4 Миланка Станкић
III/5 Оливера Петровић
IV/1 Дракула Јованка
IV/2 Весна Комненић
IV/3 Славица Лазић
IV/4 Душанка Павловић
IV/5 Татјана Ђорђевић

Тимови и чланови тима

Комисија за културно-забавну делатност:

 1. Белојица Миљан
 2. Бакајлић Петар
 3. Павловић Душанка
 4. Балабан Немања
 5. Славица Петровић

Комисија за унапређење наставе:

 1. Обрадовић Снежана
 2. Маран Весна
 3. Дракула Јованка
 4. Митровић Драгица

Комисија за преглед матичних и разредних књига:

 1. Славуљ Драгана, I разред
 2. Предраг Шеварлић, I разред
 3. Јелена Кнежевић, II разред
 4. Оливера Петровић, II разред
 5. Ирена Андрејевић, III разред
 6. Наташа Петровић, III разред
 7. Марија Митић -Ритан, IV разред
 8. Вукашин Васић, IV разред

Преглед књиге евиденције за допунску и додатну наставу:

 1. Светлана Јакшић

Комисија за утврђивање допунских испита:

 1. Љупка Познанић
 2. Љиљана Живић
 3. Вилнеса Метановић

ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Тим за кризне интервенције чине:

 • руководећи тим
 • тим за информисање и
 • тим за подршку.

Чланови тимова:

 1. Татјана Бакоч, директор
 2. Весна Маран, психолог
 3. Наташа Ђорђић, професор
 4. Татјана Бакоч, професор
 5. Дубравка Маринковић, професор
 6. Оливера Петровић, професор
 7. Светлана Јакшић, професор
 8. Љупка Познанић, професор
 9. Зорица Јефтић, спремачица

ВРШЊАЧКИ – МЕДИЈАТОРСКИ ТИМ

Вршњачки-медијаторски тим чине:

 1. Весна Маран, психолог школе
 2. Јована Станковић, наставник

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

 1. Весна Маран, психолог
 2. Одељењске старешине првог и четвртог разредa.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЧИНЕ:

 1. Татјана Бакоч, директор школе
 2. Весна Маран, психолог
 3. Светлана Јакшић , професор
 4. Душанка Павловић, професор

ТИМ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН (ИОП)

Тим за индивидуални образовни план (ИОП) чине:

 1. Весна Маран, психолог
 2. одељењски старешина ученика
 3. предметни наставници
 4. родитељи, односно старатељи ученика
 5. по потреби стручњак ван школе, на предлог родитеља

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Чланови Тима за самовредновање су:

 1. Весна Маран, психолог (руководилац Тима)
 2. Татјана Ђорђевић, професор
 3. Љиљана Живић, професор
 4. Радмила Николић, професор
 5. Мира Цвјетичанин (/1) - члан СР
 6. Анастасија Милановић 3/5
 7. Дубравка Маринковић - члан ШО

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Татјана Бакоч, директор
 2. Весна Маран, психолог
 3. Весна Комненић, професор
 4. Наташа Ђорђић, професор
 5. Дубравка Маринковић, професор
 6. Јелена Младеновић, професор
 7. Љупка Познанић, професор
 8. Оливера Петровић, професор
 9. Светлана Јакшић, професор
 10. Зорица Јефтић, спремачица

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВА

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установа чине:

 1. Весна Маран, психолог, председник Тима
 2. Снежана Обрадовић, председник стручног већа за српски језик и књижевост
 3. Јелена Младеновић, председник стручног већа за енглески језик
 4. Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање
 5. Миљан Белојица, председник стручног већа за историју, географију, социологију
 6. Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке
 7. Ружица Ђорђевић, председник стручног већа за економску групу предмета
 8. Радмила Николић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцију
 9. Марија Радоњић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику
 10. Станислава Милакара - Представник јединице локалне самоуправе
 11. Мира Цвјетићанин - Савет родитеља
 12. Анастасија Милановић ученица3/5

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма чине:

 1. Јована Станковић, члан Стручног већа за српски језик и књижевност
 2. Татјана Стојановић, члан Стручног већа за енглески језик
 3. Предраг Шеварлић, члан Стручног већа за физичко васпитање
 4. Драгана Славуљ, члан Стручног већа за историју, географију, социологију...
 5. Јелина Јанковић, члан Стручног већа за природно математичке науке
 6. Оливера Петровић, члан Стручног већа за економску групу предмета
 7. Дубравка Маринковић, члан Стручног већа за информатику и кореспонденцију
 8. Љупка Познанић, члан Стручног већа за рачуноводство и статистику
 9. Весна Маран, психолог школе
 10. председник Стручног актива за развој школског програма (биће одређен накнадно, после прве седнице овог тела у школској 2018/2019. години

Стручни актив за развој школског програма чине:

 • припрема школски програм сваке четврте године, у складу са наставним планом и програмом

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Стручни актив за развојно планирање чине:

 1. Весна Маран, психолог, председник Тима
 2. Снежана Обрадовић, председник стручног већа за српски језик и књижевост
 3. Јелена Младеновић, председник стручног већа за енглески језик
 4. Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање
 5. Миљан Белојица, председник стручног већа за историју, географију, социологију
 6. Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке
 7. Ружица Ђорђевић, председник стручног већа за економску групу предмета
 8. Радмила Николић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцију
 9. Марија Радоњић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику
 10. Станислава Милакара - Представник јединице локалне самоуправе
 11. Мира Цвјетићанин - Савет родитеља
 12. Анастасија Милановић ученица 3/5

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине:

 1. Татјана Бакоч, директор школе
 2. Весна Маран, психолог
 3. Снежана Обрадовић, председник Стручног већа за српски језик и књижевост
 4. Јелена Младеновић, председник Стручног већа за енглески језик
 5. Сандра Зајц, председник Стручног већа за физичко васпитање
 6. Миљан Белојица, председник Стручног већа за историју, географију, социологију
 7. Марија Митић Ритан, председник Стручног већа за природно математичке науке
 8. Ружица Ђорђевић, председник Стручног већа за економску групу предмета
 9. Радмила Николић, председник Стручног већа за информатику и кореспонденцију
 10. Марија Радонић, председник Стручног већа за рачуноводство и статистику


Стручни активи

Назив стручног већа Руководилац стручног већа
Српски језик и књижевност Обрадовић Снежана
Страни језик Младеновић Јелена
Рачуноводство и статистика Радоњић Марија
Природно математичке науке Митић-Ритан Марија
Информатика и кореспонденција Николић Радмила
Физичко васпитање Зајц Сандра
Историја, географија, социологија, ликовна култура, грађанско васпитање и верска настава Белојица Миљан
Економска група предмета Ђорђевић Ружица
www.000webhost.com